Logo

janusSEAL Documents - Klasifikujte dokumenta!

janusSEAL DocumentsjanusSEAL Documents prošruje softversku ponudu janusNET-a ponudom alata za primenu zaštitnih oznaka u Microsoft®Word, Excel® i PowerPoint® dokumentima.

Dajući autoru (ili vlasnku) dokumenta alate za klasifikaciju ili označavanje dokumnta na osnovu senzitivanosti, organizacija može da: smanji verovatnoću gubitka informacija, bolje kontroliše pristup i upravljanje informacijama. Autor najbolje razume sadržaj dokumenta i samim tim njegovu vrednost za organizaciju. Klasifikacione labele su dostupne za rešenja kao što su filteri sadržaja, email gateway-i i sistemi za upravljanje dokumentima da bi primenili pravila upravljanja sigornušću, privatnošću i informacijama radi odgovarajućeg prenosa, šifrovanja, zadržavanja i arhiviranja.

Mogućnosti i prednosti

Osnovni podaci o priozvodu

Osnovne podatke o janusSEAL Documents možete pronaći ovde.

Pregled mogućnosti

janusSEAL Documents se instalira na radnim stanicama osoblja u mreži organizacije. Korisnici vide janusSEAL Documents aplikaciju preko novog toolbar-a u proizvodima kao što su Microsoft Word i Microsoft Excel.

janusSEAL Documents se koristi da bi ubacio sigurnosne klasifikacione meta podatke u Office fajlove. Ovi meta podaci omogućavaju IT sistemima organizacije da odgovarajuće primene sigurnosna pravila prilikom obrade ovih fajlova. Na primer, sistem za arhiviranje bi mogao da obezbedi da vrlo osetljivi Office fajlovi budu arhivirani na različitom mestu od fajlova sa malom osetljivosšću.

Pregled specifikacija

janusSEAL Documents predstavlja skup add-in-ova za Word, Excel i PowerPoint u Microsoft Office® paketu.
Kliknite ovde za više tehničkih detalja o janusSEAL Documents.

 

2016 © Reliable Software Distributor