Menu
Tablet menu
A+ A A-

janusGATE Exchange - Napredno upravljanje porukama na strani servera!

janusGATE Exchange je alat za promenu poruka i add-on za Microsoft Exchange Server 2007 i 2010.

janusGATE Exchange dozvoljava Exchange sistem administratorima da defišu daleko snažnija pravila obrade nego što je to moguće sa transportnim pravilima u Exchange-u.

janusGATE Exchange dozvoljava preduzećima da primene naprednu promenu poruka i pravila za sigurnost e-mail-ova u svojoj Microsoft Exchange infrastrukturi bez potrebe za kodiranjem posebno prilagođenog Exchange Transportnog Agenta.

Prednosti

tick janusGATE Exchange pruža preduzećima naprednu promenu poruka i e-mail sigurnosnih pravila uz korišćenje postojeće Exchange Server infrastrukture.
tick Preduzeća mogu da prevaziđu ograničenja transportnih pravila Exchange-a bez potrebe za pisanjem svog koda za prilagođavanje Transportnog Agenta.
tick janusGATE Exchange se isporučuje uz široki spektar predikata (ispitivača uslova) i procesora koji se mogu koristiti da bi se pravila složena pravila za promenu poruka.
tick janusGATE Exchange se lako može proširiti ako organizacija ima potrebu za dodatnim testovima uslova ili mogućnostima obrade.
tick Koristi isti alat za izvršavanje pravila kao i janusGATE Mobile tako da pravila, predikati i procesori koji se tamo koriste mogu takođe da se upotrebljavaju i u janusGATE Exchange-u.

janusGATE Mobile E-mail-ovi predstavljaju komunikacionu osnovu svake moderne organizacije. Obim podataka poslatih i primljenih koriščenjem e-mail-ova daleko prevazilazi sve druge oblike komunikacije.
Organizacije se suočavaju sa brojnim izazovima u upravljanju tokovima e-mail-ova i vrednih podataka koji su sadržani u njima. One možda žele da izmene sadržaj poruka tako da odgovaraju zahtevima za strukturom podataka i konzistentnošću. One možda žele da primene sigurnosna pravila da bi izbegle gubitak podaka.
Da bi odgovorile na ove izazove organizacije koje koriste Microsoft Exchange Server 2007 ili 2010 mogu da pokušaju da koriste ugrađenu mogućnost trasnportnih pravila ili mogu da kodiraju svog Exchange Transportnog Agenta.
Oni koji koriste transportna pravila često naiđu na zid kada otrkiju da pravila koja su dostupna ne zadovoljavju u potpunosti njihove zahteve, ili ulaze u administrativnu noćnu moru zbog potrebe za velikim brojem individualnih pravila koje je nemoguće održavati bez opasnosti da se raspadne celokupni skup pravila.
Ako, u prošlosti, transportna pravila nisu zadovoljavala zahteve organizacije onda su one odlučivale da kodiraju svog posebnog Transportnog Agenta. Završavalo se tako što su uspevale da zadovolje zahteve za obradom poruka, ali je ostajao poseban kod koji je morao da se održava.
janusGATE MobilejanusGATE Exchange obezbeđuje način za prevazilaženje ograničenja transportnih pravila Exchange-a bez potrebe za kodiranjem Transportnog Agenta. On se isporučuje sa velikim brojem predikata i procesora koji omogućavaju organizaciji da pravi skupove naprednih pravila koja daleko prevazilaze mogućnosti Exchange transportnih pravila. Ovi skupovi pravila se mogu koristiti za promenu poruka i primenu pravila sigurnosti.