Menu
Tablet menu
A+ A A-

Produžena podrška za update-e

Extended Update Support Add-On za Red Hat® Enterprise Linux® nudi opciju životnog ciklusa za kupce produžavanjem intervala podrške za pakete podrške.

Upravljanje životnim ciklusom

Extended Update Support Add-Onvam daje fleksibilnost da odlučite kada ćete da korististe nove mogućnosti Red Hat Enterprise Linux-a i novog hardvera servera. Duže vreme podrške za neka izdanja vam omogućava da efikasno planirate svoje resurse i cikluse instaliranja na osnovu internih zahteva uz istovremeno održanje sigurnosti sistema.

Saznajte više

Životni ciklus Red Hat Enterprise Linux-a