Menu
Tablet menu
A+ A A-

Otporno skladište podataka

Resilient Storage Add-On for Red Hat® Enterprise Linux® pruža brojne mogućnosti fajl sistema za poboljšanje otpornosti na pad sistema. Ovaj Add-On uključuje:

  • Global File System 2 (GFS2) radi podrške konkurentnom pristupu.
  • Portable Operating System Interface for UNIX (POSIX)-compliant fajl sistem sa 16 čvorova.
  • Clustered Samba, clustered common Internet file system (CIFS), za konkurentno deljenje fajlova u Microsoft Windows okruženju.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

     1.   GFS2 shared storage file system

GFS2 je klaster fajl sistem u kome su podaci deljeni između GFS2 čvorova sa jedinstvenim, konzistentnim i koherentnim pogledom na prostor imena fajl sistema. Procesi na različitim čvorovima mogu raditi sa GFS2 fajlovima na isti način na koji procesi na jednom čvoru dele fajlove u lokalnom fajl sistemu.

     2.   Cluster Logical Volume Manager (CLVM)

CLVM obezbeđuje Logical Volume Manager, version 2 (LVM2) osobine u klasteru uz očuvanje svih postojećih LVM2 osobina za operacije na jednom čvoru. Logički drajvovi napravljeni pomoću CLVM su dostupni svim čvorovima u klasteru.

     3.   Clustered Samba (tehnička priprema)

Clustered Samba omogućava eksport GFS2 fajl sistema preko jednog ili više čvorova u klasteru u aktivno/pasivnoj ili aktivno/aktivnoj konfuguraciji da bi se obezbedili stalno dostupni Samba servisi. Ova tehnologija, trenutno u tehničkoj pripremi, će omogućiti Red Hat Enterprise Linux serverima da obezbede robusno skladištenje za Microsoft klijente.