Menu
Tablet menu
A+ A A-

ADAudit Plus - Active Directory za reviziju i izveštavanje

Rešenja za: IT menadžere | IT administratore | IT revizore

Active Directory je centar svih organizacionih aktivnosti: promene treba da se prate, ispituju i verifikuju da bi se osigurala - praksa upravljanja promenama bez greške. Nažalost, originalni Active Directory nema željene mogućnosti revizije. Alati za skripte i komandne linije mogu da izdvoje podatke, ali ne odgovaraju bezbrojnim zahtevima revizije. Sve to pruzrokuje rast potrebe za pouzdanim softverom za reviziju/izveštavanje, koji prevazilazi ova ograničenja.

Šta je ADAudit Plus?

ADAudit Plus je Active Directory  softver za reviziju promena u okviru preduzeća sa izveštajima i obaveštenjima koja:
  • Odgovaraju najvažnijim zahtevimana revizije i regulative propisane od strane zakonske i izvršne vlasti
  • Obezbeđuju IT administratorima potrebne poslovne podatke radi podrške u izvršenju akcija upravljanja promenama.

Rešenje koje ADAudit Plus obezbeđuje su u formi sveobuhvatnih izveštaja i obaveštenja, koja su lako razumljiva čak i nestručnim korisnicima. Izveštaji odgovaraju na četiri ključna pitanja Active Directory revizije: "Ko" je uradio "koju" akciju, "kada" i "odakle"!

Revizija Windows Active Directory-ja

Obezbedite reviziju, nadgledanje, izveštavanje kritičnih resursa u mreži kao što su domenski kontroleri sa potpunom informacijom o korisnicima, grupama, GPO, promenama računara i organizacionih jedinica sa više od 150 detaljnih izveštaja o specifičnim događajima i slanjem alarma putem email-a.

Windows Logon/Logoff revizija

Obavite reviziju vremena prijavljivanja i odjavljivanja na kritičnim radnim stanicama sa vremenom rada. Pogledajte i prosledite grafičke izveštaje sa Email alarmima za periodične analize i brze odgovore na sigurnosne pretnje.

 

Windows File Servers revizija

Poucdano pratite kreiranje fajlova, njihovu promenu i brisanje uz autorizovani/neautorizovani pristup, sa detaljnom forenzikom promena dokumenata u strukturi fajlova i direktorijuma, deljenja i prava pristupa.

Windows Servers revizija

Pratite Logon/Logoff, rasporedite praćenje događaja kao što su RADIUS Logon, aktivnosti servisa terminala, trajanje rada i istorija logovanja. Procesi vezani za reviziju se mogu pratiti preko Tracking Windows Schedule poslova.

Sa ADAudit Plus-om možete:

  • Gledati sveobuhvatne izveštaje o događajima u vezi administrativnih promena i prijavljivanja na Active Directory.
  • Koristiti pravila bazirana na filterima i konfigurisati ADAudit Plus da izveštava/upozorava u slučaju specifičnih promena događaja na AD objektima.
  • Pronaći odgovore na 4 ključna pitanja - Ko je prouzrokovao koje promene u Active Directory, kada i odakle.
  • Primati upozorenja kada se željena promena dogodi - putem e-mail-a ili na neki drugi način.
  • Dobiti kompletnu istoriju promena na Active Directory i Group Policy objektima.
  • Arhivirati zapise promena za bolju forenzičku analizu.
  • Organizovati vaš dnevnik događaja da biste zadovoljili potrebe revizije sigurnosti i usklađenosti potreba.

 

Pozivamo sve zainteresovane da probaju ovaj paket
Potpuno funkcionalna 30 - to dnevna probna verzija.