Menu
Tablet menu
A+ A A-

DeviceExpert - Softver za upravljanje konfiguracijom mreže

DeviceExpert je rešenje za upravljanje izmenama i konfiguracijom vaših mrežnih uređaja.

On olakšava:
 • automatsku konfiguraciju backup-a za kontinuitet poslovanja
 • praćenje promena i konfigurisanje u realnom vremenu
 • provera konfiguracija radi saglasnosti sa standardima
 • automatizacija konfiguracije uređaja
   

Šta je DeviceExpert

DeviceExpert je web bazirano rešenje za konfiguraciju, promenu i usaglašavanje mreža raznih proizvođača (NCCCM) za svičeve, rutere, firewalls i druge mrežne uređaje. Rešenje, DeviceExpert, u koje veruje hiljade mrežnih administratora širom sveta, im pomaže da ostvare potpunu kontrolu celog životnog ciklusa konfiguracije uređaja.

Šta možete da radite sa DeviceExpert-om?

 • Backup konfiguracija, zapisivanje istorije, upoređivanje verzija i učitavanje promena uz centralizovani web GUI. DeviceExpert totalno eliminiše potrebu za dugotrajnim ručnim povezivanjem sa uređajima pomoću Telnet-a ili SSH radi upravljanja konfiguracijom
 • Nadgledanje promena konfiguracije, trenutno obaveštavanje i sprečavanje neautorizovanih promena
 • Definisanje standarda prakse i postupaka i automatska provera usaglašenosti konfiguracije uređaja. Kreiranje izveštaja o usaglašenosti koji će zadovoljiti vaše revizore
 • Automatizacija svih poslova upravljanja konfiguracijom koji se ponavljaju i zahtevaju dugo vremena
 • Kompletan zapis o tome ko je, šta i kada izmenio u konfiguraciji
 • Kreiranje sveobuhvatnih izveštaja o uređajima, izmenama konfiguracija i usaglašenosti
 • Obezbeđuje brzo podizanje mreže, smanjuje neplanirane izmene konfiguracije, poboljšava sigurnost mreže, podiže celokupnu efikasnost
   

Koje mogućnosti nudi?

 • Konfiguracija svičeva, rutera, firewalls i drugih uređaja raznih proizvođača
 • Otkrivanje i ručno dodavanje mrežnih uređaja
 • Šifrovano skladištenje konfiguracije uređaja u bazi porataka
 • Kontekstualno, uporedno poređenje izmenjene konfiguracije
 • Kontrola pristupa bazirana na pravilima
 • Firmware nadogradnja/OS Images Transfer
 • Raspoređivanje zadataka konfiguracije
 • Praćenje konfiguracije u realnom vremenu i efikasni postupci u upravljanju promenama
 • Brzi oporavak proverenih konfiguracija u nekoliko jednostavnih koraka
 • Podrška za ispitivanje kofiguracija radi provere usaglašenosti sa definisanim skupom unutrašnjih i spoljašnjih postupaka i standarda
 • Šabloni za često korišćene konfiguracije
 • Automatizacija konfiguracije uređaja
 • Detaljni revizorski zapisi o tome ko, šta i kada je izvršio izmene konfiguracije
 • Detaljni izveštaj o uređajima, izmenama konfiguracije i usaglašenosti
 • Integracija sa Active Directory, LDAP & RADIUS
 • Podrška za pretraživanje uređaja i konfiguraciju
 • Web bazirani korisnički interfejs lak za korišćenje
 • Alati za oporavak od pada sistema


Pozivamo sve zainteresovane da probaju ovaj paket.
Potpuno funkcionalna 30 - to dnevna probna verzija.