Menu
Tablet menu
A+ A A-

think-cell layout – Lako kao da skiciramo!

Da li ste se ikad zapitali zašto je podešavanje slajdova u prezentaciji tako vremenski zahtevno? Jedan od glavnih problema je to što morate pažljivo da podesite poziciju svakog elementa pomoću miša, promenite veličinu boksova da bi tekst stao u njih ili pomerite strelice pored teksta ili ručno podesite širinu kolone. Kada izmenite slajd, da bi na primer dodali ili uklonili element ili editovali tekst, često morate da izmenite izgled, da bi se ponovo sve uklopilo.

think-cell layout rešava ovaj problem primenom revolucionarnog korisničkog interfejsa baziranog na pametnoj mreži. On vam obezbeđuje biblioteku elemenata prezentacije koji odgovaraju potrebama profesionalaca prilikom pravljenja prezentacije. Vi samo prenesete ove pametne elemente na slajd i zakačite ih za adaptivnu mrežu. Svi elementi prilagođavaju svoju veličinu i poziciju automatski u skladu sa svojim sadržajem, tako da se održava izgled koji ste definisali.

Cilj think-cell layout-a je da vam omogući da kreirate slajdove kao da ih skicirate ne papiru. To je veoma ambiciozan zadatak. Zbog toga se korismički interfejs think-cell layout-a baziran na pametnoj mreži još uvek rezvija. I pored toga, već možete da koristite snažne komponente agende i druge alate za prezentaciju kao deo think-cell paketa za prezentacije.

Pregledajte video galeriju da bi naučili više.