Menu
Tablet menu
A+ A A-
ABBYY


ABBYY razvija softvere bazirane na jezičkoj i veštačkoj inteligenciji koja nudi mogućnosti prepoznavanja i konverzije dokumenata. ABBYY je internacionalna kompanija sa preko 1250 stalno zaposlenih širom sveta. Broj korisnika ABBYY proizvoda i tehnologije prešao je cifru od 30 miliona ljudi u preko 150 zemalja širom sveta i zato sa razlogom nosi epitet najboljeg proizvoda iz oblasti OCR-a. Misija ABBYY je da poboljša kvalitet života razvijajući tehnologiju baziranu na veštačkoj inteligenciji za efikasnije snimanje, prenos i tranformaciju informacije u pristupačniji i korisniji format. ABBYY softveri omogućavaju korisnicima širom sveta uštedu vremena i lakoću u radu sa dokumentima i tekstovima. ABBYY jezička tehnologija pomaže u eliminaciji komunikacionih barijera dozvoljavajući ljudima komunikaciju na različitim jezicima.