Logo

SilentRunner Mobile - Snimanje i reprodukovanje mrežne aktivnosti!

  • Mrežna "kamera za nadgledanje"
  • Lako se primenjuje
  • Nadgledanje mrežnog saobraćaja i snimanje podataka u realnom vremenu
  • Praćenje kretanja podataka u mreži
  • Videti tačno šta osumljičeni radi
  • Reprodukcija aktivnosti na zahtev
 
SILENTRUNNER MOBILNI MREŽNI FORENZIČKI SOFTVER JE KAO DA
IMATE KAMERU ZA NADGLEDANJE NA MREŽI VAŠEG OSUMLJIČENOG
 

Radeći kao kamera za nadgledanje mreže, SilentRunner Mobile omogućava vam nadgledanje, snimanje, analizu i grafičku vizualizaciju mrežnog saobraćaja da biste tačno videli šta se dešava na vašoj mreži u toku proaktivene kontrole ili sprovođenja digitalne istrage. Ovo rešenje za pasivno nadgledanje mreže krra dinamičku sliku komunikacionih tokova, omogućavajući vam da identifikujete i korelišete relecije između korisnika, resursa, aplikacija i podataka. Pored toga, možete da reprodukujete događaje iz hiljade komunikacija da bi proverili pretnju ili ilegalnu aktivnost i analizirali osnovne uzroke. Ovo veoma poboljšava vašu mogućnost da identifikujete sve prekršioce i zloupotrebe, otvorite slučaj i locirate bilo koje ukradene informacije ili zloupotrebu resursa.

Nadgledanje laptopova, čak i kada nisu logovani na mrežu kompanije

Sa uobičajenim forenzičkim alatima, kada laptop nije priključen na mrežu kompanije, vi ste slepi. Ali sada SilentRunner ima sposobnost host-bazirane analize što vam omogućava da nadgledate internet aktivnosti zaposlenih dok su na putu, čak i ako su priključeni na javne wifi mreže dok koriste svoje poslovne laptop-ove.

Korelišite mrežni saobraćaj sa zapisima događaja i alarmima

Vizualizujte događaje na firewall-u, zapise alarmnih tehnologija i važne podatke o mreži vezane za sumnjivi incident da bi ispitali pretnju i analizirali osnovne uzroke.

Mrežni forenzički softver za snimanje i vizualizaciju u realnom vremenu

Analiza sadržaja i šablona

 

2016 © Reliable Software Distributor