Menu
Tablet menu
A+ A A-

Firewall Analyzer - Jedini softver za mrežnu sigurnost i nadgledanje arhiviranja i konfiguracije

Samo postavljanje firewall-a neće osigurati vašu mrežu, već podaci prikupljeni o firewall-u moraju stalno da se nadgledaju i analiziraju. Važni podaci o vašem firewall-u sadrže važne informacije. Sa ovim podacima možete otkriti sigurnosne pretnje kao što su upadi u mrežu, napadi virusa, odbijanje napada na servise, nepravilno ponašanje, web aktivnosti zaposlenih, analiza mrežnog saobraćaja, itd. Ovi podaci vam takođe omogućavaju da planirate zahteve za protokom na osnovu korišćenja protoka u svim firewal-ovima.Ali ručno nadgledanje i analiza ovih podataka je vremenski zahtevno, složeno i uvek podložno ljudskim greškama.

ManageEngine Firewall Analyzer je softver, koji se ne zasniva na korišćenju agenata za analizu podataka, za upravljanje konfiguracijom za sigurnost mrežnih uređaja. Ovaj softver za analizu firewall zapisa se koristi za nadgledanje i analizu sigurnosti end-point-a, upravljanje promenama, nadgledanje zaposlenih u korišćenju interneta, nadgledanje protoka, planiranje kapaciteta, primena pravila, revizorski izveštaji u vezi sigurnosti i usaglašenosti. Firewall Analyzer se može koristiti za razne proizvođače i podržava skoro sve open source i komercijalne mrežne firewall-ove (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort, Squid Project, SonicWALL, Palo Alto, etc…), IDS/IPS, VPNs, Proxies i drugi sigurnosni uređaji. Namenjen je administratorima mrežne sigurnosti i MSSP-ova koji žele da sakupljaju, arhiviraju i analiziraju sigurnosne podatke i generišu forenzičke izveštaje sa jednog mesta.

Kompletna lista uređaja koje podržava

Koje vam izdanje Firewall Analyzer-a odgovara?

Firewall Analyzer je dostupan u tri izdanja usmerena na zahteve malih, srednjih i velikih preduzeća. Uporedite izdanja i izaberite ono koje odgovara vašim zahtevima.

Zašto izabrati Firewall Analyzer?

Otkrijte pravu vrednost vaših sigurnosnih uređaja

  • Podržava širok opseg podataka o sigurnosnim uređajima uključujući
    firewall-ove, VPNs, IDS/IPS i proksi servere
  • Obezbeđuje veliki broj izveštaja o nadgledanju spoljašnjih pretnji, upravljanju promenama i usaglašenosti sa regulativom

Mali investicioni troškovi i brzo vraćanje investicije

  • Nije potreban dodatni hardver, minimalni ulazni troškovi i pretplata sa uključenim održavanjem obezbeđuju male investicione troškove
  • Konkurentne cene. Brza instalacija, trenutni rezultati, smanjen obim IT održavanja obezbeđuju brzo vraćanje investicije

Odgovorite brzo na dinamične poslovne promene

  • Brzo pretvara sveobuhvatne podatke o sigurnosnim uređajima u informacije potrebne za akciju
  • Pravi izveštaje u formatima kao što su PDF i CSV

Povećanje produktivnosti za IT/MSSP

  • Od instalacije proizvoda do pravljenja izveštaja za nekoliko minuta!
  • Alarmi u realnom vremenu za događaje vezane za sigurnost omogućavaju IT osoblju da trenutno reaguju na sigurnosne pretnje


Pozivamo sve zainteresovane da probaju ovaj paket.
Potpuno funkcionalna 30 - to dnevna probna verzija.