Menu
Tablet menu
A+ A A-

ABBYY Recognition Server 3.0 - Serversko rešenje za automatsku obradu dokumenata!

ABBYY Recognition Server je serversko rešenje za automatsku obradu dokumenata, OCR i PDF konverziju. ABBYY Recognition Server je dizajniran za automatsko konvertovanje velikog obima papirnih dokumenata ili slika dokumenata u potpuno pretraživ elektronski tekst, pogodan za poslovne procese, kao što je arhiviranje, elektronsko pretraživanje i slično. Ovaj proizvod omogućava automatsku obradu dokumenata, kojom se može upravljati sa jednog mesta, a pristupati sa različitih tačaka unutar organizacije ili putem interneta. Recognition Server može se takođe povezati sa različitim pratećim sistemima i aplikacijama putem skripti, XML tickets, API web servisa, ili API COM-based. ABBYY-jeva intiligentna OCR i PDF tehnologija za konverziju, isporučuje precizno obrađena dokumenta na 190 svetskih jezika.

 • Kreiranje pretraživih arhiva i digitalnih biblioteka
  Zahvaljujući svojoj prilagodiljivoj, distributivnoj ahitekturi, ABBYY Recognition Server je vrlo efikasan u kovertovanju dokumenata. Recognition Server 3.0 uključuje Server Manager, centralnu jedinicu namenjenu sistem menadžementu, koja može biti povezana sa neograničenim brojem stanica za obradu. Zahvaljujući ravnomernoj raspodeli radnih zadataka, tj korišćenju njihovih procesora, vrši se balansiranje sistemskih resursa.
 • Skeniranje dokumenata - front-end za ECM sisteme
  ABBYY Recognition Server je moćan, a podesan front-end za ECM systeme. Nudi intuitivan interfejs za skeniranje i indeksiranje dokumenata, isto kao i za automatski OCR engine za konvertovanje istih u pretražive formate. Dokumenta se klasifikuju bilo automatski, bilo od strane operatera i usmeravaju na odgovarajuću destinaciju, u zavisnosti od tipa i atributa. Proizvod takođe može funkcionisati kao web servis i podržava upload preko interneta.
 • Svakodnevni OCR servis
  Najefikasnije rešenje za velike organizacije u pogledu distribucije OCR servisa, je implementiranje jedinstvenog, centralizovanog OCR i servisa za konverziju dokumenata, koji radi na serveru.
 • OCR za velike sisteme za pretragu, koji indeksira sva skenirana i fotografisana dokumenta:
  • OCR for the Google Search Appliance™
  • OCR for Microsoft® search systems:
   • Microsoft Office SharePoint® Server
   • Windows® Search
     

Karakteristike

 • Pokriva sve korake od skeniranja dokumenata, preko indeksiranja, do izvoza u sisteme za arhiviranje upravljanje sadržajem
 • Brz za implementiranje i jednostavan za upotrebu
 • Dizajniran za obradu velikog broja dokumenata
 • Kompatibilan sa brojnim skenerima i ECM sistemima
 • Spreman za povezivanje sa Microsoft i Google sistemima za pretragu
 • Zasnovan na nagrađivanoj ABBYY OCR tehnologiji
   

Arhitektura

ABBYY Recognition Server sastoji se iz nekoliko komponenti, koje mogu biti instalirane na istom ili različitim računarima u LAN mreži. Glave komponente su:
 • Server Manager – centralna komponenta sistem, koja kontroliše proces obrade, praveći liste čekanja i distribuirajući zadatke radnim stanicama;
 • Processing Station – servis, koji obavlja prepoznavanje i konverziju dokumenata;
 • Scanning Station – klijentska stanica za masovno skeniranje i pred-obradu slika;
 • Indexing Station – klijentska stanica za indeksiranje i klasifikovanje dokumenata;
 • Connector to Google Search Appliance™ (GSA) – komponenta, koja dozvoljava Google-ovim alatima za pretragu, da koriste Recognition Server za izvoz sadržaja iz slika dokumenata;
 • Connector to Microsoft® Search Systems (IFilter) – komponenta, koja dozvoljava Microsoft Office SharePoing Server i Windows Search, da koriste ABBYY Recognition Server za izvoz sadržaja iz slika dokumenata
 • Remote Administration Console – klijentska konzola za konfigurisanje i nadgledanje Recogntion Servera