Menu
Tablet menu
A+ A A-

AD LAB - Forenzička obrada terabajta podataka za 12 sati?!

AccessData podržava rad kompjuterskih forenzičkih laborataorija svih veličina u suočavanju sa raznim izazovima uz efikasniji rad. Laboratorija sa jednim zaposlenim može drastično da ubrza obradu slučajeva uz korišćenje distribuiranog procesiranja sa 4 korisnika, koje podržava FTK. Konačno, velike laboratorije koje obrađuju ogromne skupove podataka, uz korišćenje distribuirane radne snage ili saradnju sa advokatima, kadrovskom službom i drugim neforenzičkim učesnicima mogu da koriste AccessData Lab. AD Lab pruža snažnu i intuitivnu funkcionalnost za web bazirani pregled, proširenu sposobnost za distribuirano procesiranje uz korišćenje centralizovanje farme procesora i centralizovane baze podataka. To omogućava zajedničku analizu više forenzičkih ispitivača, upravljanje zadacima u realnom vremenu i slučajevima i sigurnu web baziranu saradnju sa učesnicima van laboratorije. Bez obzira na veličinu, obim ili misiju vaše kompjuterske forenzičke laboratorije, AccessData ima rešenje koje će zadovoljiti vaše potrebe.

ARHITEKTURA

Jednostavna arhitektura odražava konfiguraciju sa više od pet servera za optimalnu brzinu obrade. Sistem može da se skalira dodatnim čvorovima da bi se obradilo bilo koje radno oprerećenje.

Koje kompjutersko forenzičko rešenje vam odgovara?

 FUNKCIONALNOST FTK 
AD LAB 
Distribuirano procesiranje  4 korisnika    prošireno
Uređivanje poslova za distribuiranu farmu procesora NE    DA
Deljenje infrastrukture centralizovane baze podataka  NE  DA
Saradnja FTK istražitelja   NE   NEOGRANIČENO
Upravljanje slučajevima i poslovima NE DA 
Dozvole bazirane na ulogama u kontroli pristupa i aktivnosti NE  DA 
Near Native Web pregled NE   DA
Integracija AD za ovlašćeni pristup NE   DA
Učitavanje fajlova i proizvodnja odgovarajućeg skupa podataka NE   DA
eDiscovery De-Duplication NE   DA
Prilagođeni pregledi podataka  NE   DA


Bezbedno rešenje za kompjutersku forenzičku laboratoriju

  • Elektronsko evidentiranje može biti potpuno obezbeđeno na nivou slučaja ili fajla.
  • Granularna administracija bazirana na ulogama omogućava administratorima da dodele korisnicima određeni slučaj ili skup podataka vezan za neki slučaj.
  • Korisnici mogu biti ograničeni po svojim karakteristikama, tako da samo ovlašćeni korisnici mogu da pristupe naprednijim funkcijama.
  • Centralizovano logovanje obezbeđuje pregled pristupa.
  • Integracija Active Directory radi provere identiteta.
  • Web browser može da koristi SSL radi sigurne komunikacije.