Menu
Tablet menu
A+ A A-

MPE+ - Forenzička analiza na mobilnim telefonima!


MPE+ MOBILNI FORENZIČKI SOFTVER PODRŽAVA VIŠE OD 7000 TELEFONA,
UKLJUČUJUĆI IPHONE, IPAD, ANDROID I BLACKBERRY UREĐAJE KAO I UREĐAJE SA KINESKIM ČIPOVIMA

Istražitelji mogu da kupe MPE+ kao čisto softversko rešenje ili kao prekonfigurisani tablet za mobilnu forenzičku triažu na licu mesta. Mobile Phone Examiner Plus je neprimetno integrisan sa Forensic Toolkit (FTK) kompjuterskim forenzičkim softverom, koji vam omogućava da forenzički analizirate podatke na mobilnim telefonima uz korišćenje FTK interfejsa. Štaviše, FTK je najstabilnije i najednostavnije kompjutersko forenzičko rešenje na tržištu, koje istražiteljima nudi efikasno sredstvo da obave svoje istražiteljske zadatke.

FTK je u stanju da oporavi i snimi fajlove što nijedan drugi mobilni forenzički alat na tržištu ne može. Ova integracija vam omogućava da lako uporedite dokaze sa mobilnog telefona sa kompjuterskim dokazima kao i napredno izveštavanje o podacima sa mobilnog telefona - istoriji poziva, kontaktima, porukama, fotografijama, snimljenom glasu, video fajlovima, kalendaru, zadacima, beleškama itd.

MPE+ TABLET ZA FORENZIKU MOBILNIH TELEFONA

Robustan, vodootporan tablet sa ekranom osetljivim na dodir

MAccessData tablet za forenziku mobilnih telefona vam omogućava da ispitate mobilni telefon na licu mesta i pregledate sve podatke na podržanim modelima, uključujući ugrađene fajl sisteme. MPE+ Field Tablet je neprimetno integrisan sa FTK kompjuterskim forenzičkim softverom, koji obezbeđuje široku podršku za mobilne telefone i duboku analizu koja se danas zahteva u toj oblasti.
MPE+ Field Table trenutno omogućava pristup svim podacima na mobilnom telefonu u toku istraživanja na licu mesta, čime se štedi vreme istražitelja u laboratoriji i omogućava brzo obezbeđivanje digitalnih dokaza, otključavanje mobilnih telefona, pregled ekstrahovanih podataka i bezbedno kreiranje sigurnosnih kopija podataka.

MPE+® in E-Discovery

Pored toga, MPE+® je jedino mobilno forenzičko rešenje koje je projektovano da podrži otkrivanje mobilnih uređaja namenjen osoblju za kompjutersko predstavljanje slučajeva koje se bavi zahtevima e-discovery-ja. Interfejs je najintuitivniji na tržištu i uključuje alate za vizualizaciju koji vam omogućavaju da lako vidite komunikacione veze između kontakata i automatski konstruiše vremenske dijagrame podataka. Intuitivni interfejs, napredna analiza, laki eksport i robusno izveštavanje čine MPE+® alatom izbora za e-discovery eksperte.

Mobile Phone Examiner Plus Cell Phone Forensics Software

  • Podržava više od 7000 telefona, jer MPE+ omogućava pregled i snimanje fajl sistema na 80% svih  CDMA mobilnih telefona
  • Fizičko snimanje podataka sa iPhone-a (CDMA i GSM), iPad-a i iPod Touch-a, bez provaljivanja u iOS uređaje
  • Logički pregled i snimanje podataka sa iPhone, iPad, iPod Touch, Android, Windows Mobile i Blackberry uređaja sa različitih fajl sistema
  • Izvlačenje podataka iz ugrađenih sistema podataka specifičnih za svaki mobilni telefon
  • Fajl sistemi na podržanim mobilnim telefonima se odmah mogu pregledati i gramatički analizirati na MPE+ da bi se locirao kod za zaključavanje, EXIF i drugi podaci sadržani u fajl sistemu mobilnog telefona
  • Ekstrahovani podaci se čuvaju u AD1 forenzičkom kontejneru
  • AD1 se može vratiti nazad u MPE+ radi pregleda podataka kao da je uređaj povezan
  • Novi, poboljšani set kablova je takođe dostupan