Menu
Tablet menu
A+ A A-

SilentRunner Mobile - Snimanje i reprodukovanje mrežne aktivnosti!

 • Mrežna "kamera za nadgledanje"
 • Lako se primenjuje
 • Nadgledanje mrežnog saobraćaja i snimanje podataka u realnom vremenu
 • Praćenje kretanja podataka u mreži
 • Videti tačno šta osumljičeni radi
 • Reprodukcija aktivnosti na zahtev
 
SILENTRUNNER MOBILNI MREŽNI FORENZIČKI SOFTVER JE KAO DA
IMATE KAMERU ZA NADGLEDANJE NA MREŽI VAŠEG OSUMLJIČENOG
 

Radeći kao kamera za nadgledanje mreže, SilentRunner Mobile omogućava vam nadgledanje, snimanje, analizu i grafičku vizualizaciju mrežnog saobraćaja da biste tačno videli šta se dešava na vašoj mreži u toku proaktivene kontrole ili sprovođenja digitalne istrage. Ovo rešenje za pasivno nadgledanje mreže krra dinamičku sliku komunikacionih tokova, omogućavajući vam da identifikujete i korelišete relecije između korisnika, resursa, aplikacija i podataka. Pored toga, možete da reprodukujete događaje iz hiljade komunikacija da bi proverili pretnju ili ilegalnu aktivnost i analizirali osnovne uzroke. Ovo veoma poboljšava vašu mogućnost da identifikujete sve prekršioce i zloupotrebe, otvorite slučaj i locirate bilo koje ukradene informacije ili zloupotrebu resursa.

Nadgledanje laptopova, čak i kada nisu logovani na mrežu kompanije

Sa uobičajenim forenzičkim alatima, kada laptop nije priključen na mrežu kompanije, vi ste slepi. Ali sada SilentRunner ima sposobnost host-bazirane analize što vam omogućava da nadgledate internet aktivnosti zaposlenih dok su na putu, čak i ako su priključeni na javne wifi mreže dok koriste svoje poslovne laptop-ove.

Korelišite mrežni saobraćaj sa zapisima događaja i alarmima

 • SilentRunner Mobile budno nadgleda i beleži mrežni saobraćaj na svih sedam slojeva Open Systems Interconnection steka.
 • Nadgleda više od 2.500 protokola i servisa.
 • Snima i analizira bežični Ethernet 802.11a i 802.11n.
 • Snima i analizira webmail, čet i sadržaje na društvenim mrežama.
 • Za zapisivanje vremena paketa koristi se sat sa preciznošću od milisekunde.

Vizualizujte događaje na firewall-u, zapise alarmnih tehnologija i važne podatke o mreži vezane za sumnjivi incident da bi ispitali pretnju i analizirali osnovne uzroke.

Mrežni forenzički softver za snimanje i vizualizaciju u realnom vremenu

 • Podaci o mreži se u realnom vremenu zapisuju u centralnu bazu znanja koja može da se ispituje.
 • Učitajte prilagođene filtere, na primer, za Excel tabelu sa 2000 IP adresa.
 • Nadgledajte aktivnosti na internetu, čak i na resursima koji nisu logovani na vašu mrežu.
 • Reprodukujte snimljene VoIP pozive za nekoliko sekundi.
 • Naprevite profile pretnji radi nadgledanja ponavljanja poznatih pretnji.
 • Prima alarme preko e-mejla u realnom vremenu.
 • Automatski restartuje oborene servise bez potrebe za intervencijom korisnika da bi se skratilo vreme pada sistema.
 • Više opcija zadržavanja podataka da bi se definisala dužina vremena za koje će se podaci zadržati i biti aktivni u bazi podataka.

Analiza sadržaja i šablona

 • Precizno utvrđuje ponašanje osumnjičenog pregledom njegovih šablona u korišćenju mreže i sadržaja kojima pristupa.
 • Pravi “integrisane mape” određenih resursa ili korisnika, kao što su povećanje saobraćaja po završetku radnog vremena i anomalije u saobraćaju podataka da bi se identifikovali malware-i, zlonamerni korisnici i napredne zloupotrebe koje ne mogu biti otkrivene pomoću alata za odbranu baziranih na potpisima i alarmima.
 • Nadgledajte kako se informacije u vlasništvu i neodgovarajuće informacije šire nezavisno od ključnih reči ili lingvističkog uparivanja.
 • Koristite interaktivnu grafičku reprezentaciju da bi efikasno analizirali korisnike, hostove, domene, aplikacije, protokole i adrese i detektovali promene i nenormalnosti na osnovu uspostavljenih mrežnih standarda.