Menu
Tablet menu
A+ A A-

Digital Decryption

Password Recovery Toolkit® (PRTK®)

Zaključani? Vratite se nazad. Password Recovery Toolkit vam daje mogućnost da oporavite lozinke iz dobro poznatih aplikacija. PRTK je savršen za profesionalce koji sprovode zakon ili rade na sigurnosti podataka preduzeća. Ako vam je potreban pristup zaključanim fajlovima ili su vaši korisnici sami zaključali svoje fajlove i neznaju da ih otključaju, PRTK je Ključ kojim možete da ih otključate.
K A R A K T E R I S T I K E:
 • Upotrebite grafičke procesore na Microsoft Windows računarima sa CUDA-enabled GPUs.
 • Omogućuje upravljanje lozinkama.
 • Analizira fajlove i njihove lozinke uz mogućnost generisanja izveštaja.
 • Oporavlja sve vrste lozinki bez obzira na njihovu dužinu.
 • Analizira više fajlova u isto vreme.
 • Oporavlja lozinke na raznim jezicima.
 • Onemogućava neovlašćeno korišćenje pomoću ličnih sigurnosnih kodova.
 • PRTK može da oporavi lozinke iz više od 100 različitih aplikacija

Distributed Network Attack (DNA)

DNA je novi pristup u oporavku fajlova zaštićenih lozinkom. U prošlosti, oporavak je bio ograničen procesorskom snagom jedne mašine. DNA koristi snagu više kompjutera na mreže ili širom sveta da bi otkrio lozinke. DNA Server je instaliran na jednom mestu kome kompjuteri sa DNA Client-om mogu da pristupe preko mreže. DNA Manager kordinira napad, dodeljujući male delove u pretraživanju ključeva kompjuterima distribuiranim po celoj mreži. DNA Client radi u pozadini, pri čemu samo koristi neiskorišćeno procesorsko vreme.
K A R A K T E R I S T I K E:
 • Upotrebite grafičke procesore na Microsoft Windows računarima sa CUDA-enabled GPUs.
 • lako čitljive statistike i grafike
 • Dodaje korisničke rečnike
 • Optimizacija napada na lozinke u zavisnosti od jezika
 • Prilagođavanje korisničkih rečnika
 • Nevidljiva instalacija klijenata
 • Automatski update klijenata kada se update-uje DNA Server
 • Kontrola poslova klijenata

Portable Office Rainbow Tables (PORT)

Rainbow Tables su unapred izračunati napadi grubom silom. U kriptografiji, napadi grubom silom predstavljaju pokušaj oporavka kriptografskog ključa ili lozinki ispitivanjem svake moguće kombinacije dok se ne otkrije ona prava. Koliko je to brzo zavisi od dužine ključa i kompjuterskih resursa koji se primenjuju.
Sistem koji koristi 40-bitnu enkripciju ima na raspolaganju bilion ključeva. Napad grubom silom uz generisanje 500,000 ključeva u sekundi bi trajao otprilike 25 dana da bi se pretražile sve kombinacije ključeva uz korišćenje jednog 3 Ghz Pentium 4 kompjutera. Uz Rainbow Table, možeta dešifrovati  40-bitne  enkriptovane fajlova u nekoliko sekundi ili minuta, a ne za nekoliko dana ili nedelja. DNA i PRTK se lako integrišu sa Rainbow Tables.
 • Dešifrovanje 40-bitne enkripcije fajlova za 5 minuta u proseku
 • Dostupna jedna tabela: MS Word i Excel
 • Potpuno portabilan, odgovara vašem laptopu
 • Preciznost 98.6% za MS Office

Rainbow Tables

Password Recovery Toolkit® (PRTK®) karakteristike
MS Office
MS Office 97 i 2000 izvode 40-bitni ključ za šivrovanje na osnovu lozinke koju zadaje korisnik. Rainbow tabele otkrivaju 40-bitni ključ obično za manje od jednog minuta. Jednom kada se ključ otkrije, dokument može biti dešifrovan.
Adobe PDF
Starije PDF verzije izvode 40-bitni ključ iz lozinke koju zadatje korisnik. Rainbow tabele otkrivaju taj ključ obično za manje od jednog minuta. Jednom kada se ključ otkrije, dokument može biti dešifrovan. Treba napomenuti da se otkriva ključ a ne lozinka. Novije PDF verzije koriste 128-bitne ključeve i ne mogu se napasti korišćenjem rainbow tabela.
Windows LAN heš
Ove rainbow tabele su malo drugačije od ostalih. Prvo, one otkrivaju lozinke, a ne ključeve. Drugo, broj mogućih LAN lozinki je mnogo veći od bilion (prostor koji odgovara 40-bitnom ključu), tako da nije praktično generisati potpuni skup LAN rainbow tabela. Međutim, ako se ograničimo na skup karaktera u lozinkama na slova, brojeve i oko 16 drugih simbola, tada rainbow tabele koje pokrivaju ove lozinke su otprilike iste veličine kao za Office i PDF tabele.