Menu
Tablet menu
A+ A A-

janusSEAL for Outlook - Add-in za klasifikaciju email-ova u MS Outlook-u!

janusSEAL for Outlook navodi krajnjeg korisnika da primenjuje sigurnosnu klasifikaciju za svaki email koji šalje iz Microsoft® Outlook-a®. To je proširenje (Add-in) Outlook-a koje:

  • omogućava pošiljaocu poruke da primeni klasifikacione labele na svoje poruke
  • prikazuje email klasifikacione informacije primaocu poruke koje sadrže zaštitne oznake.

janusSEAL for Outlook omogućava organizacijama da primene i uvedu Email Protective Marking Policy. On se integriše sa uobičajenim email gateway-ima. Upakovan je tako da može vrlo lako da se instalira. Centralizovano se konfiguriše koristeći Microsoft Group Policy.

Pregled mogućnosti

Kratak pregled janusSEAL for Outlook osnovnih mogućnosti je dat u nastavku. Kliknite ovde za više informacija o janusSEAL for Outlook's mogućnostima.

Slanje poruka

Kada pravite novu poruku, email pošiljalac može navesti sigurnosnu klasifikaciju u toku pisanja poruke:

 

ili mogu klasifikovati poruku nakon pritiska na Send taster:

Primanje poruke

Kada krajnji korisnik primi poruku koja ima zaštitnu oznaku, janusSEAL for Outlook prikazuje sigurnosnu klasifikaciju primaocu:

 

janusSEAL for Outlook ima višestruku primenu unutar organizacije:

  • koristi se sa odgovarajuće konfigurisanim email gateway-om da bi kontrolisao tok poverljivih informacija u i iz organizacije
  • proširuje mogućnosti email infrastrukture tako da se visoko osetljive informacije automatski šifruju
  • smanjuje troškove arhiviranja odvajanjem skupova arhive na poruke visoke odnosno niske važnosti

Kliknite ovde za više informacije o mogućnostima janusSEAL for Outlook.

Pregled specifikacija

janusSEAL for Outlook je kompatibilan sa MicrosoftOutlook-om2013 (x86 i x64), 2010 (x86 i x64), 2007 i 2003 na Windows8, Windows7, WindowsVistai WindowsXP. Kliknite ovde za više tehničkih detalja za janusSEAL for Outlook.