Menu
Tablet menu
A+ A A-

janusSEAL Documents - Klasifikujte dokumenta!

janusSEAL DocumentsjanusSEAL Documents prošruje softversku ponudu janusNET-a ponudom alata za primenu zaštitnih oznaka u Microsoft®Word, Excel® i PowerPoint® dokumentima.

Dajući autoru (ili vlasnku) dokumenta alate za klasifikaciju ili označavanje dokumnta na osnovu senzitivanosti, organizacija može da: smanji verovatnoću gubitka informacija, bolje kontroliše pristup i upravljanje informacijama. Autor najbolje razume sadržaj dokumenta i samim tim njegovu vrednost za organizaciju. Klasifikacione labele su dostupne za rešenja kao što su filteri sadržaja, email gateway-i i sistemi za upravljanje dokumentima da bi primenili pravila upravljanja sigornušću, privatnošću i informacijama radi odgovarajućeg prenosa, šifrovanja, zadržavanja i arhiviranja.

Mogućnosti i prednosti

  • Lak za korišćenje: Jednostavan interfejs koji podržava složene poslovne procese klasifikacije informacija i upravljanja. Nudi korisniku jednostavan izbor klasifikacionih oznaka. Omogućava lako usaglašavanje sa sigurnosnim pravilima.
  • Fleksibilan i baziran na pravilima: Omogućava korisnicima da koriste klasifikacione labele i oznake koje su konfigurisane prema sigurnosnim pravilima organizacije. Klasifikaciona šema organizacije može biti centralizovano administrirana preko Microsoft Group Policy.
  • Lako prilagođavanje meta podataka postojećim dokumentima: Lako pronalazi i zamenjuje klasifikacione labele u hederima, futerima ili tekstu dokumenta uz kodove oblasti koji odgovaraju klasifikacionim meta podacima.
  • Upravljanje vidljivošću klasifikacionih labela: Omogućava korisniku da kontroliše mesto klasifikacionih labela u hederima i futerima, kao i u telu dokumenta.
  • Omogućava filtriranje sadržaja: Snažna integracija sa janusSEAL for Outlook omogućava da email-ovi nasleđuju sigurnosne klasifikacije svojih attachment-a. Ovo smanjuje mogućnost greške i pomaže korisnicima da osiguraju odgovarajuće klasifikovanje email-ova uz obezbeđivanje meta podataka za filtriranje sadržaja radi primene sigurnosnih pravila. Poverljivi podaci sada mogu biti automatski šifrovani ili isporučeni preko drugih sigurnih kanala.
  • Ocenite sigurnost svoje organizacije: Omogućava organizacijama da ocene ponašanje svog osoblja u odnosu na pravilan odnos prema osetljivim informacijama. Zapisuje pokušaje direktne izmene meta podataka obezbeđujući na taj način dokaz o zlonamernim akcijama.
  • Jednostavno administriranje: Centralizovana primena korišćenjem Microsoft Group Policy ili slično.

Osnovni podaci o priozvodu

Osnovne podatke o janusSEAL Documents možete pronaći ovde.

Pregled mogućnosti

janusSEAL Documents se instalira na radnim stanicama osoblja u mreži organizacije. Korisnici vide janusSEAL Documents aplikaciju preko novog toolbar-a u proizvodima kao što su Microsoft Word i Microsoft Excel.

janusSEAL Documents se koristi da bi ubacio sigurnosne klasifikacione meta podatke u Office fajlove. Ovi meta podaci omogućavaju IT sistemima organizacije da odgovarajuće primene sigurnosna pravila prilikom obrade ovih fajlova. Na primer, sistem za arhiviranje bi mogao da obezbedi da vrlo osetljivi Office fajlovi budu arhivirani na različitom mestu od fajlova sa malom osetljivosšću.

Pregled specifikacija

janusSEAL Documents predstavlja skup add-in-ova za Word, Excel i PowerPoint u Microsoft Office® paketu.
Kliknite ovde za više tehničkih detalja o janusSEAL Documents.