Menu
Tablet menu
A+ A A-

Data Grid - Osnažite svoje aplikacije inteligentnim, distribuiranim keširanjem!

Aplikacije pokretane podacima unapređuju iskustvo korisnika, podižu njihovo zadovoljstvo, poboljšavaju vernost kupaca prodaju. Ali danas posebno, aplikacioni programeri se suočavaju sa ozbiljnim implementacionim izazovima. Kao inteligentno, distribuirano rešenje za keširanje, Red Hat® JBoss® Data Grid vam pruža direktan način za prevazilaženje ovih novih prepreka, uključujući mogućnost da:

 • Obrađuje ogroman broj transakcija
 • Zadovoljava zahtev za stalnom dostupnošću
 • Radi u hibridnim cloud okruženjima
 • Obezbeđuje pristup pouzdanim, informacijama u realnom vremenu
 • Olakšava interakciju sa složenim i rigidnim slojevima podataka

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

     1.   Lako obrađuje veliki broj transakcija

Poslovanje se sve više obavlja preko online aplikacija, što povećava aktivnosti na webu i utiče da aplikacije obrađuju do sada neviđeni i stalno rastući obim transakcija. Red Hat JBoss Data Grid može bit korišćen za:

 • Elastično skaliranje: Povećavajte i smanjjite broj distribuiranih čvorova da bi osigurali zahtevano vreme odziva.
 • Pozdano skladište podataka bazirano na gridu: Lako distribuirajte podatke na više čvorova. Podaci mogu biti replicirani u memoriji, upisani na disk ili pohranjeni u stalnom skladištu kao što je relaciona baza podataka.
 • Skladištenje ključeva/vrednosti bez korišćenja šema: Skladištenje podataka klučeva/vrednosti bez korišćenja SQL-a se može koristiti za predstavljanje bilo koje strukture kao elementa informacije.

Osnovni podaci o Red Hat JBoss Data Grid-u

     2.   Zadovoljite zahtev za stalnom dostupnošću

Da biste održali lojalnost i zainteresovanost korisnika, aplikacije moraju da rade konzistentno i pružaju korisničke servise bez prekida, čak i tokom perioda vršne aktivnosti i nepredviđenih špiceva u saobraćaju. Red Hat JBoss Data Grid obezbeđuje stalnu dostupnost preko:

 • Replikacije u data centru: Postognite nulto vreme prekida rada kao i otpornost na greške i uravnotežite opterećenje sa mogućnošću "praćenja sunca" i geografskim particijama podataka sa oporavkom od pada sistema.
 • Instaliranja poboljšanja bez prekida rada sistema: Nadogradite svoj klaster korišćenjem JBoss Data Grid-a verzije 6.1 bez prekida rada, što rezultuje nesmanjenim performansama za udaljene korisnike i aplikacije.

Video: Fokusirajte se na Red Hat JBoss Data Grid

     3.    Primena u otvorenim, hibridnim cloud okruženjima

Na jednom mestu ili u cloud-u? Softver, platforma ili podaci kao servis? Centralizovane ili distribuirane? Open source ili vlasničke? IT infrastrukture su složene i organizacijama su potrebne fleksibilne aplikacije koje mogu biti korišćene u različitim otvorenim, hibridnim cloud okruženjima. Na samo da Red Hat JBoss Data Grid radi u bilo kom okruženju, na jednom mestu ili cloud-u, data grid može takođe igrati ulogu sloja apstrakcije podataka u rešenjima hibridnog cloud-a.

     4.   Odgovorite zahtevima za pouzdanim informacijama u realnom vremenu

Imajući pristup pouzdanim informacijama u realnom vremenu ili blisko realnom vremenu može činiti razliku između donošenja ispravne ili pogrešne odluke. U današnjim brzo promenljivim okruženjima, ne možete sebi dozvoliti luksuz da čekate na kritične poslovne informacije.
Uz ubrzanja u memoriji i napredne mogućnosti kao što su isticanje vremena i izbacivanje, Red Hat JBoss Data Grid skraćuje vreme odziva i podiže otpornost aplikacija na greške.

     5.   Olakšajte interakcije sa složenim, rigidnim slojevima podataka

Red Hat JBoss Data Grid ubrzava vreme komercijalizacije smanjenjem složenosti interakcije sa tradicionalnim bazama podataka.

 • Kompatibilnost sa mnogim tipovima aplikacija: Red Hat JBoss Data Grid radi sa aplikacijama u bilo kom jeziku i koristeći bilo koje okruženje uključujući Java™, C#, Spring i druge, instaliran u aplikaciji ili samostalno.
 • Udaljeni pristup preko API-ja: Red Hat JBoss Data Grid omogućava jednostavan udaljeni pristup preko velikog broja API-ja, uključujući REST, memcached, HotRod ili jednostavne mapirajuće API-je.
 • Rad sa postojećim relacionim bazama podataka: Ne morate da menjate relacione baze podataka ili da trošite vreme i ulažete napor na složene šeme ralacionih particija. Red Hat JBoss Data Grid kešira postojeća skladišta podataka održavajući transakcije podataka konzistentnim i dostupnim u skladištu zapisa.