Menu
Tablet menu
A+ A A-

Data Services Platform - Pretvorite podatke koje imate u informacije koje vam trebaju!

Da li imate podatke iz više izvora koje treba da objedinite u jedan proveren, precizan i pouzdan izvor? Da li imate potrebu za integracijom novih i promenjenih izvora podataka u vašoj aplikacionoj infrastrukturi? Uzmite u obzir Red Hat® JBoss® Enterprise Data Services Platformu, najbolji način za rad sa podacima na različitim sistemima.

jboss-data-services-stack-diagram.png

Rešenje za dislocirane informacije? Virtuelizacija podataka.

U današnjim složenim poslovnim okruženjima, većina organizacija ima velika skladišta informacija na različitim mestima. Iako veoma vredan, razvoj novih aplikacija koje bi koristile ove infromacije može biti vremenski zahtevno i skupo.
Rešenje za ove izazove je u virtuelizaciji podataka korišćenjem JBoss Enterprise Data Services Platforme i integraciji pomoću njenog enterprise service bus-a (ESB). Virtuelizacija podataka vam omogućava da pristupate i integrišete podatke iz više dislociranih, pa čak i distribuiranih izvora i dobijete utisak kao da su dostupni na jednom mestu.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

     1.   Povećan povrat na uloženu investiciju (ROA)

Da li izvlačite maksimum iz mnogih skladišta podataka koja postoje u vašoj organizaciji? JBoss EDSP vam omogućava da maksimizirate ROA jednostavnim ponovnim korišćenjem postojećih podataka u novim aplikacijama i poslovnim procesima što dovodi do:

  • Poboljšanog korišćenja vaših podataka.
  • Uvećane vrednosti vaših postojećih investicija.

Smanjite vreme i cenu razvoja softvera, integracije i upravljanja brzim premošćavanjem jaza između podataka koje imate i podataka koji su vam potrebni.

NAUČITE VIŠE:

Osnovni podaci o JBoss Enterprise Data Services Platformi
Whitepaper: Gap analiza: Slučaj servisa podataka

     2.   Veća agilnost i kraće vreme do rešenja

JBoss EDSP vam omogućava da skratite vreme implementacije brzim pretvaranjem podataka u servise podataka koji odgovoraju datoj primeni. JBoss EDSP eliminiše potrebu za skupim, zahtevni ručnim kodiranjem i znatno je brži i jeftiji od premeštanja podataka u beču.
Brzo kreirajte servise podataka da bi odgovorili raznim zahtevima u vezi podataka za jedan projekat, više projekata ili celo preduzeće, koristeći ESB kao integracionu platformu. Virtuelizacija podataka obezbeđuje laku integraciju, optimizuje razvoj i održavanje.

NAUČITE VIŠE:

Brzo, isplativo korišćenje servisa podataka u SOA
Whitepaper: Gap anbaliza: Slučaj servisa podataka

     3.   Poboljšane organizacione performanse

JBoss EDSP vam pomaže da dobijete prave podatke u pravo vreme za prave ljude, aplikacije i poslovne procese preko ESB-a:

  • Obezbeđuje podršku u odlučivanju i znatno poboljšava vrednost poslovnih informacija uz kompletan pregled informacija koje vam trebaju
  • Kombinuje operativne podatke u relnom vremenu sa istorijskim podacima
  • Omogućava mešanje podataka u fiksnim skladištima sa podacima iz cloud-a

     4.   Vrhunska pouzdanost i skalabilnost

JBoss EDSP štiti korisnike od prekida servisa korišćenjem JBoss Enterprise Application Platforme kao proverene osnove za aplikacije koje zahtevaju vrhunske performanse i skalabilnost. Njegovi stalno dostupni servisi obezbeđuju klasterovanje, keširanje, oporavak od pada sistema, uravnoteženje opterećenja i distribuiranu primenu što se i očekuje od najboljih platformi.