Menu
Tablet menu
A+ A A-

Red Hat JBoss A-MQ - Visoko performantna, open source platforma za razmenu poruka sa malim opterećenjem resursa!

Da bi odgovorili na poslovne zahteve brzo i efikasno, treba da nađete način da integrišete aplikacije i podatke širom vašeg preduzeća. Red Hat® JBoss® A-MQ je fleksibilna, visoko performantna platforma za razmenu poruka koja isporučuje informacije pouzdano, omogućavajući integraciju i odgovore u realnom vremenu.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

     1.   Integracija u realnom vremenu

Red Hat JBoss A-MQ je standardna platforma za razmenu poruka koja olakšava i osigurava razmenu informacija između aplikacija preduzeća. Koristeći različite šablone poruka, Red Hat JBoss A-MQ integriše aplikacije, mesta korišćenja i uređaje brzo i efikasno. Kao rezultat, vaše preduzeće postaje proaktivnije i agilnije.

NAUČITE VIŠE:

Osnovni podaci o Red Hat JBoss A-MQ-u
Tehnički pregled Red Hat JBoss A-MQ-a

     2.   Fleksibilna konfiguracija, višestruke opcije instaliranja

Red Hat JBoss A-MQ se bazira na lakom kontejneru, Apache Karaf, koji obezbeđuje dinamičku konfiguraciju i višestruke opcije instaliranja. Ova fleksibilna arhitektura omogućava Red Hat JBoss Fuse-u da bude instaliran u raznim konfiguracijama radi povezivanja prilagođenih rešenja na svakom mestu korišćenja, kod svakog distributera, radnje, partnera i na svakom uređaju. 
Red Hat JBoss A-MQ dokumentacija

     3.   Višejezična korisnička podrška

Red Hat JBoss A-MQ podržava povezanost klijentskih programa napisanih u različitim jezicima. Pored Java™ klijenata podržana je i veza sa C, C++ i .Net-om. STOMP podrška u Red Hat JBoss A-MQ-u omogućava razmenu poruka iz skript jezika kao što su JavaScript i AJAX. To omogućava velikom broju resursa preduzeća da učestvuje u razmeni poruka u realnom vremenu.

     4.   Podrška za više protokola i standarda

Red Hat JBoss A-MQ podržava JMS 1.1, TCP, SSL, UDP, STOMP, NMS, MQTT i AMQP 1.0 (samo tehnički pregled). AMQP definiše open-wire protokol za interoperabilnost poruka. Nastao kao rezultat saradnje između glavnih proizvođača softvera za razmenu poruka i korisničkih organizacija, AMQP omogućava vašem preduzeću da primeni različita distribuirana rešenja za razmenu poruka u skladu sa promenljivim zahtevima poslovanja.

     5.   Visoke performanse, sigurnost i pouzdanost

Red Hat JBoss A-MQima reference u podršci kritičnih aplikacija i baziran je na Red Hat-ovoj nagrađivanoj podršci i servisima. Red Hat JBoss Fuse se takođe bazira na open source projektima iz Apache Software Foundation, koji ima respektabilnu prošlost i aktivnu zajednicu kontributora.