Menu
Tablet menu
A+ A A-

JBoss Fuse - Fleksibilan, open source enterprise service bus sa malim opterećenjem resura!

Informacijama podržano poslovanje se širi korišćenjem različitih aplikacija i sistema. Potreban vam je efektivan, jeftin način da integrišete aplikacije, podatke i urđaje u vašem preduzeću. Red Hat® JBoss® Fuse je fleksibilan enterprise service bus (ESB) koji malo opterećuje resurse i omogućava integraciju izvan granica data centra.

 PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

     1.   Iskoristite IT resurse uz integraciju u realnom vremenu

Red Hat JBoss Fuse obezbeđuje robusnu, fleksibilnu i lako upotrebljivu platformu za integrisanje aplikacija, podataka, servisa i uređaja. Integraciona platforma koristi popularne open source tehnologije da podrži servise za transformaciju, rutiranje i uparivanje protokola.
Red Hat JBoss A-MQ je visoko performantna, pouzdana platforma za razmenu poruka. Integracija eliminiše manuelne intervencije, automatizuje procese i povezuje resurse preduzeća sa povećanom efikasnošću. Razmena poruka u realnom vremenu doprinosi proaktivnosti i agilnosti preduzeća.

NAUČITE VIŠE:

     2.   Brža integracija rešenja radi zadovoljenja poslovnih zahteva

Red Hat JBoss Fuse uključuje Apache Camel popularno i multifunkcionalno okruženje za poslovnu integraciju. Apache Camel ima ugrađene integracione komponente za najčešće integracione zadatke. Ovi šabloni, u kombinaciji sa fleksibilnim i povoljnim ESB-om, omogućavaju bržu tržišnu realizaciju rešenja.

     3.   Instalirajte višestruke konfiguracije

Red Hat JBoss Fuse se bazira na lakom kontejneru, Apache Karaf, koji obezbeđuje dinamičku konfiguraciju i višestruke opcije instaliranja. Ova fleksibilna arhitektura omogućava Red Hat JBoss Fuse-u da bude instaliran u raznim konfiguracijama radi povezivanja prilagođenih rešenja na svakom mestu korišćenja, kod svakog distributera, radnje, partnera i na svakom uređaju.

     4.   Rasprostranjeno povezivanje

Red Hat JBoss Fuse koristi komponente Apache Camel-a da bi obezbedio povezivanje sa eksternim aplikacijama. Red Hat JBoss Fuse podržava razne Camel komponente uključujući JDBC, FTP/STP, HTTP/HTTPS, File i druge. Pored toga, prilagođene komponente se mogu praviti za specifične zahteve povezivanja endpoint-a.

Dokumentacija za Red Hat JBoss Fuse

     5.   Ostvarite vrhunsku pouzdanost

Red Hat JBoss Fuse ima reference u podršci kritičnih aplikacija i baziran je na Red Hat-ovoj nagrađivanoj podršci i servisima. Red Hat JBoss Fuse se takođe bazira na open source projektima iz Apache Software Foundation, koji ima respektabilnu prošlost i aktivnu zajednicu kontributora.

NAUČITE VIŠE: